Missie

De wereldpopulatie groeit continu en daarmee de vraag naar voedsel en grondstoffen voor andere toepassingen zoals bijvoorbeeld energie. De internationale agrarische grondstoffenmarkt staat, gevoed door gepassioneerde telers wereldwijd, aan de basis van ons eten. Een markt die continu in beweging is. Geen seizoen is gelijk. Opbrengsten zijn onderhevig aan klimaatverandering, droogte en overvloedige regenval. De vraag is onder andere onderhevig aan veranderende eetpatronen, inzet van grondstoffen, economische ontwikkeling en eventuele verschuiving van productie.

In deze dynamische markt is er grote behoefte aan zekerheid. VV COM biedt deze zekerheid. Wij handelen al meer dan 30 jaar wereldwijd in granen en andere grondstoffen. Door spreiding van activiteiten, transportopties en werkgebieden zijn wij in staat risico’s te beheersen voor onze klanten. Ons team heeft een kennisachtergrond op het gebied van agronomie, econometrie en bedrijfskunde en oog voor alle facetten die bijdragen aan verantwoorde risicospreiding in agrarische grondstoffen. Risico’s worden afgedekt op zowel fysieke markten, termijn- markten en beurzen en handel in premies.

Een betrouwbaar en onderbouwd advies aan onze klanten is daarom onze missie. 

vvcom-sfeer-vierkant-vvcom-2